Certificering

Hans Kok is de eerste officieel beëdigde woonbotentaxateur van Nederland en Jon Kok is speciaal E.M.C.I gecertificeerd als Makelaar/Taxateur in woonschepen & pleziervaartuigen. Wij vinden het van groot belang onze ervaring met- en kennis van de woonbotenmarkt op professionele wijze te onderhouden en uit te dragen. Onderstaand treft u een drietal organisaties waarbij wij zijn aangesloten.

Vakgroep Waterwonen

De vakgroep waterwonen is een groep van gespecialiseerde makelaars in “waterwonen“, die naast de exploitatie van de door hen opgezette website www.waterwonen.nl, periodiek bijeen komen om ervaringen uit te wisselen en zoveel mogelijk trachten als beroepsgroep de belangen van waterbewoners te ondersteunen. Deze vakgroep is actief betrokken bij ontwikkelingen in de woonbotenmarkt en neemt regelmatig het voortouw om op te treden namens belangenorganisaties. Daarnaast voert zij gesprekken met o.a. hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen en overheden.

Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen

De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen is opgericht in 1940. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en heeft o.a. tot taak de makelaardij in schepen kwalitatief op een hoog peil te handhaven. De vereniging stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de betrouwbaarheid van de leden o.a. door zelfregulatie en het hanteren van een Codex voor beroepsethiek die voor leden als leidraad geldt bij de uitoefening van hun beroep. De leden hebben ook de verplichting zich jaarlijks bij te scholen om de klanten altijd “up to date” te kunnen informeren en de transacties altijd conform de recentste regelgeving te kunnen opzetten en afwikkelen.

E.M.C.I.

Het NV European Maritime Certification Institute (E.M.C.I.) is het onafhankelijke Maritieme Certificerings Instituut. Zij richt zich uitsluitend op de maritieme branche en certificeert personen en bedrijven, organiseert het jaarlijkse bijscholen van gecertificeerden en is het aanspreekpunt in geval van klachten over de handel en wandel van een gecertificeerd Makelaar/Taxateur. Het gehele protocol van, onder andere, toetreding, uittreding, scholingseisen en klachtenregeling is openbaar en te bekijken op de website www.emci.nl. Makelaars die zich niet houden aan het protocol worden uit het register verwijderd.